....Upstream Oil & Gas..Explorare Petrol si Gaze....

....Upstream oil and gas companies have experienced significant changes in recent years. Such dynamic conditions require responsive and flexible services. LUDAN skills and ability to understand local regulations and culture recommend us as reliable partner. Our services in this segment are mainly focused on the design. ..In ultimii ani, in companiile din sectorul Oil & Gas au fost schimbari semnificative si dinamice. Ca o consecinta, furnizorii de servicii apreciati sunt cei cu prestatii flexibile, intr-un timp de raspuns foarte scurt. Competentele si abilitatea Ludan de a intelege aceste aspecte au facut posibil castigarea pozitiei de lider regional pentru activitati de inginerie. ....
....An outstanding project LUDAN have successfully completed is the Separation of CO2 from Natural Gas based on HIPACT® – an innovative CO2  capture Process, pursuant turn-key contract. ..Mentionam ca proiect finalizat cu succes, executat la cheie, separarea CO2 din gaz natural, tehnologie licentiata HIPACT®. ....


....Petroleum Refining..Rafinare....

....Experience in engineering for all process units by case, in collaboration with key Technology Licensors: Crude Oil Distillation, Vacuum Distillation, Fluid Catalytic Cracking, Amine gas treater, Visbreaker, Hydrogen production, Sulfur Recovery, Delayed Coking as well as in auxiliary facilities: Gasoline blending. Sour water stripper, Cooling towers, Waste water treatment, Products storage and handling. Through this expertise LUDAN have successfully delivered various projects ranging from conceptual studies to commissioning and start up. ..Ludan are experienta referentiata in toate unitatile de procesare existente in rafinarie:  distilare atmosferica, distilare in vid, cracare catalitica, tratarea gazelor, productia de hidrogen, recuperarea sulfului, cocsarea intarziata, ca si in facilitati adiacente: amestec benzine, stripare ape acide, turnuri de racire, tratarea ape reziduale, depozitarea si manipularea produselor.
Inca de la infiintare, acest sector a avut o pondere consistenta in portofoliul organizatiei.  In timp, s-au dezvoltat si s-au implementat proiecte variate, de la studii conceptuale, tehnico-economice, proiectare multidisciplinara, executie, punere in functiune  pana la conducere de revizii capitale si implemenatre de aplicatii software pentru organizarea mentenantei si /sau gestionarea bazelor de date. ....

....Inorganic Fertilizers..Ingrasaminte Anorganice....

....LUDAN can support with extensive industry expertise during all phases of the plant lifecycle. ..Pentru  modernizarea capacitatilor de productie  existente sau realizarea de unitati noi, care au avut in vedere si reducerea impactului asupra mediului inconjurator, beneficiarii au contat pe capabilitatile si profesionalismul LUDAN. ....
....For many years, we have provided engineering works for Ammonia Nitrate, Urea Plant, Nitric Acid unit, Terminal liquid fertilizers and Utilities systems . Many projects have been carried out under EPCM and Turnkey (EPC) contracts. LUDAN has also significant expertise for Turnaround Management. LUDAN has implemented  dedicated software for Maintenance Management. ..Cu consecventa am fost implicati in proiecte aferente instalatiilor de obtinere azotat de amoniu, uree, acid azotic, terminale pentru ingrasaminte lichide,  sisteme de utilitati, unitati de depozitare si expediere produse finite.
Multe dintre aceste proiecte au fost implementate pe baza contractelor de tip Engineering, Procurement si Construction Management (EPCM) si La Cheie (Turnkey, EPC). ....

....Agro - Food..Agricultura si Industrie Alimentara....

....EPCM Contractor for large scale Grains Terminals, Animal Food plant design, brown field projects for Edible Oil plants. ..Ca si contractor pentru terminale cerealiere de mari dimensiuni sau ca proiectant general al  unitatilor de  obtinere produse finite din cereale, de preparare  hrana pentru animale, dar mai ales cu know-how solid in procesele din fabricile de productie ulei comestibil, LUDAN a dovedit in timp calitati ingineresti deosebite. ....
....One of key differentiation is the expertise in the design, engineering and integration of Packaging Lines & related automation support. ..O diferenta cheie fata de concurenta o constituie experienta in integrarea liniilor noi, relocarea celor existente, cunostinte in  automatizarea si controlul proceselor ca si eliminarea limitarilor de capacitate aparute pe fluxurile tehnologice. ....

....Industrial Plants..Alte Industrii....

....EPC Contractor for new facilities, authority engineering and permitting, audits for factory re-start. ..Climatul economic general a impus industriei locale o dezvoltare adaptata cerintelor pietei. Astfel, LUDAN s-a  implicat in actiuni de avizare si  autorizare  facilitati de productie, audit tehnico-economic in scopul repornirii fabricilor , proiectare,  constructie, planificare si urmarire costuri. ....
....Our specific design solutions and procurement activities integrated with distinctive management services and technical support during construction and start-up creates cost efficient and reliable projects, tailored to customer’s expectations. .. ....


....Power Generation..Producerea Energiei....

....LUDAN has gained proficiency in energy systems, system plants, design and engineering. ..Numerosi membri ai  actualei echipe de ingineri au grad de senioritate in sectorul energetic national. Avand aceasta experienta, a fost natural sa ne orientam catre proiectarea statiilor de tratare gaze sau a  centralelor de producere energie electrica si termica. ....
....Our team performed complete design for Flue Gas Treatment, Civil engineering for new power plant. References testify to the flexibility and sustainable efficiency of our services.
Company goal is to be  considered as EPC Contractor for Combined Cycle Plant. .. ....


....Chemical..Chimie....

....The chemical industry is more diverse than virtually any other industry being of strategic importance to the sustainable development of economies. LUDAN can integrate optimized solutions,  the key to minimizing capital cost and feedstock consumption. ..Industria chimica are o importanța strategica in dezvoltarea durabila a oricarei economii. In Romania acest sector nu reprezinta numai un domeniu de activitate cu mare traditie si impact in economia nationala, ci si unul dintre motoarele principale de redresare economica. ....
....Our portfolio is covering planning, design and rapid project implementation. Assisted by valuable Technology Developer, our references for design of Sodium Silicate, Butadiene, Benzoic Acid units,  recommend us  as professional Partner. ..In acest context, LUDAN  a  integrat  in facilitatile de productie existente solutii optimizate, ca elemente cheie pentru minimizarea costului capitalului si a consumului de materii prime. Asistati de furnizori de tehnologie importanti, referințele noastre pentru proiectarea instalatiilor de fabricare a silicatului de sodiu, butadienei, acidului benzoic, anionit si cationit, ne recomanda ca furnizor de incredere. ....


....Environmental..Mediu....

....With relevant experience at international level, we are committed to providing exceptional expertise in the field of Industrial Waste Water Treatment, Sludge Treatment, Soil Decontamination and Waste Management, including treatment and/or elimination of hazardous waste. ..LUDAN Group in general si Ludan Engineering regional, se angajeaza sa ofere expertiza  in domeniul tratarii apelor industriale uzate, decontaminarea solurilor si tratarea si / sau eliminarea deseurilor periculoase. ....
....We offer reliable solution in the renewable energy industry for the production and valorification of bio-gas and digestate, resulted from locally available substrates like agro- industrial wastes (manure, food industry wastes, etc.), energy crops (corn, sorghum) and animal by-products. ..Suntem capabili sa oferim solutii fiabile in domeniul producerii energiei verzi,  obtinute din surse regenerabile precum producerea si valorificarea biogazului si a digestatului. ....
....Our experts have extensive experience in development of comprehensive documentation for permits application and can assist the Customers in the process of project permitting. ..Expertii nostri au o vasta practica in elaborarea documentatiei  pentru obtinerea permiselor/acordurilor si sunt disponibili  sa  asiste clientii in procesul de autorizare a proiectelor sau in relatia cu autoritatile. ....


....Industry Software Solutions..Solutii Software....

....LUDAN has experience in implementing software systems for: Historian and  Real time data collection and analysis, Control loop performance, Maintenance and Asset Management, Data Cleansing. The path related to optimize plant performance can be expressed in terms of: control costs reduction, manage resources efficiently, increase revenues, followed by the regulatory compliance surveillance. ..Transferand experienta LUDAN Group in Europa de Est, compania a facut pionierat local in implementarea aplicatiilor software pentru: colectarea si analiza datelor in timp real, analiza si optimizarea performantei buclelor de control, mentenanta si managementul activelor, curatarea bazelor de date. ....
....We are working together with our partners to mold systems to fit each Customer needs. We don’t just install software, get you trained, and ride off into the sunset. We understand the entire breadth of your business and custom tailor our solutions to integrate your front and back office systems. ..Intelegand atat procesele tehnologice cat si cele de business, Impreuna cu partenerii nostri, realizam modelarea sistemelor, personalizand solutiile functie de cultura organizationala  si strategia fiecarui beneficiar. ....